Disclaimer

Charlotte webdesign doet haar uiterste best om de informatie op deze website actueel te houden en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Charlotte webdesign geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Charlotte webdesign garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails tijdig worden ontvangen of verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Charlotte webdesign aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.